ยานอนหลับโดมิคุมแบบน้ำ

ยานอนหลับโดมิคุมแบบน้ำ

ยานอนหลับชนิดพิเศษ ที่บอกว่าพิเศษกว่ายานอนหลับชนิดอื่นๆคือ ตัวยาไร้รส กลิ่น สี ใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ใช้ผสมเครื่องดื่มได้ทุกชนิดในอัตราส่วนน้ำ 100 ml = 1 หยด หากเป็นน้ำแก้วปกติใช้เพียง 4 หยดก็อยู่แล้วครับ หากลูกค้าซื้อยานอนหลับโดมิคุมน้ำไปใช้งานแล้ว ทางผมจะมีขวดหยดยานอนหลับให้ต่างหาก เพื่อความสะดวกในการใช้และการเก็บรักษา ผู้ที่ได้รับยานอนหลับเข้าไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 10-15 นาทีจะง่วงและหลับไป โดยหลับในระยะเวลา 4-5 ชม. ตอนนี้ยานอนหลับโดมิคุมน้ำนั้นมาแรงมาก.


เพิ่มเพื่อน โทรเลย